Moderatori: Gheorghe Popovici, Rodica Ursulescu Miličić

• Željko Bjeljac / Belgrad - EVENIMENTE TURISTICE ÎN BANAT
• Sanja Pavlović / Belgrad - DIFERITE FORME DE TURISM ÎN SATELE BANATULUI 
SÂRBESC LOCUITE DE ROMÂNI
• Adina-Iulia Nicolae, Suzana Demyen / Reșiţa - BĂILE HERCULANE - PERLA PIERDUTĂ A EUROPEI
• Costencu Mirela, Dobrescu Claudia-Nicoleta / Reșița - TURISMUL BAZAT PE NATURĂ ÎN PARCUL NATURAL TRANSFRONTALIER PORŢILE DE FIER – DJERDAP
• Manciu Venera, Demyen Suzana / Reșiţa - TURISMUL DE AVENTURĂ ÎN BANATUL MONTAN – ÎNTRE PROVOCĂRILE MANAGEMENTULUI RESURSELORŞI POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE A SPIRITULUI ANTREPRENORIAL
• Claudia-Nicoleta Dobrescu, Mirela Costencu / Reșița - CONSIDERAȚII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A RESURSELOR UMANE DIN TURISM ÎN BANATUL MONTAN
• Rodika Ursulesku Miličić / Novi Sad - ELEMENTE RELIGIOASE ÎN STRUCTURILE FRAZEOLOGICE PAREMIOLOGICE ROMÂNEŞTI ŞI SÂRBEŞTI
• Gheorghe Popovici / Reșiţa - BANATUL MONTAN – ISTORIE ŞI TURISM