Moderatori: Costin Feneşan, Bogdan Šekarić

• Ervin Dubrović, Rijeka / Croația - RELAŢIILE LITORALULUI ŞI BANATULUI ÎN LUMINA POLITICII UNGARIEI DIN SECOLUL AL XIX-LEA
• Milan Micić, Novi Sad - INFLUENŢA FRONTIEREI IUGOSLAVO-ROMÂNE ÎN PROCESUL DE COLONIZARE A BANATULUI IUGOSLAV (1920 – 1941)
• Ferenc Németh, Novi Sad - FRANZ LISZT ÎN BANAT
• Bože Mimica / Rijeka (Croația) - CUCERIREA DACIEI DE CĂTRE TRAIAN ŞI ROMANIZAREA POPULAŢIEI CU REFERINȚE NUMISMATICE
• Mihăilă Marian / Reșița - PĂSTRAREA BUNURILOR CULTURALE DIN BANAT
- O ÎNDATORIRE PERSONALĂ
• Laurenţiu Ovidiu Roșu / Reșița - PAVEL JUMANCA - O MONOGRAFIE „PIERDUTĂ” A CARANSEBEŞULUI
• Mihai Vișan, Cristian Rudolf / Reșiţa - LEGIONARISMUL ROMÂNESC - MIT ŞI REALITATE. CAZUL BĂNĂŢEAN
• Attila Varga / Cluj-Napoca - ELITE ŞI LOJI MASONICE DIN BANATUL SÂRBESC
(A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA)
• Livia Magina / Reșița - SIMBOLURI ALE PUTERII INSTITUŢIONALE: PECEŢILE
ORGANELOR ADMINISTRATIVE BĂNĂŢENE (SEC. XVI-XVII)
• Ligia Boldea / Reșița - FORME DE EXERCITARE A PUTERII POLITICE LA FRONTIERA BĂNĂŢEANĂ A REGATULUI MAGHIAR ÎN VEACUL AL XIV-LEA
• Cristina Feneşan / București - LITERATURA, LITERATURA POPULARĂ ÎN VILAYETUL TIMIŞOARA
• Miodrag Milin, Liubiţa Raichici / Reșița - VOLUNTARI SÂRBI PE FRONTUL ROMÂNESC DIN TOAMNA ANULUI 1916
• Costin Feneşan / București - DOMINIC TELEKI DE SIC, CĂLĂTOR PRIN BANAT (1794)
• Drago Njegovan / Novi Sad - ACTIVITATEA COMISIEI DELEGAŢIONALE PENTRU 
DELIMITAREA MITROPOLIILOR DIN SREMSKI KARLOVCI ŞI SIBIU
• Bogdan Šekarić / Novi Sad - COLECŢIE DE FOTOGRAFII DIN MUZEULUI VOIVODINEI, REALIZATE DE DR. RADIVOJ SIMANOVIĆ, DREPT SURSĂ PENTRU CERCETAREA CULTURII CARAŞOVENE-CÂRŞOVENE