Moderatori: Nicolae Bocşan, Ionela Mengher

• Nichifor Tănase / Reșiţa - INSPIRAŢIE ŞI INCULTURAŢIE ÎN TRADIŢIA PICTURII ICOANELOR PE STICLĂ DIN BANAT
• Vlad Popovici / Cluj-Napoca - PROCESUL ELECTORAL ÎN BANAT (1861-1918).
STATISTICĂ. EVOLUŢII. PROSOPOGRAFIE
• Oana Habor / Cluj-Napoca - STUDENŢI ROMÂNI DIN BANAT, ABSOLVENŢI AI 
FACULTĂŢILOR DE MEDICINĂ DIN MONARHIA AUSTROUNGARĂ (1867-1918)
• Mihaela Martin / Reşiţa - SIMBOLISTICA RELIGIOASĂ ÎNTRE ANTICHITATE ŞI 
MODERNISM
• Adrian Magina / Reșița - INVENTARUL BUNURILOR REŞEDINŢEI EPISCOPALE 
CATOLICE DIN TIMIŞOARA ÎN ANUL 1800
• Lucian Turcu / Cluj-Napoca - REORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A 
BISERICII GRECO-CATOLICE ROMÂNEŞTI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ. CAZUL EPISCOPIEI DE LUGOJ
• Ovidiu Emil Iudean / Cluj-Napoca - ÎNTRE SENTIMENT NAŢIONAL ŞI PRAGMATISM POLITIC: DEPUTATUL PARLAMENTAR CONSTANTIN BURDIA
• Ionela Moscovici / Cluj-Napoca - REVUE HEBDOMADAIRE (RE)DESCOPERĂ BANATUL ÎN CURSUL ANULUI 1915
• Florin Dobrei / Reșiţa - BISERICI „BĂNĂŢENE” DIN HUNEDOARA – BISERICI 
„HUNEDORENE” DIN BANAT
• Dorel Cherciu / Giroc - SINESIUS BISTREANU, IMPACT AUTOBIOGRAFIC
• Mihaela Bedecean / Cluj-Napoca - CANONICII EPISCOPIEI LUGOJULUI:
FORMAŢIE INTELECTUALĂ ŞI CARIERE ECLEZIASTICE(1855-1918)
• Alin Cristian Scridon / Timişoara - PREOCUPĂRILE FAMILIEI CLERICALE CORNEANU PENTRU PROMOVAREA SPIRITUALITĂŢII BĂNĂŢENE, PREZENTATĂ ÎN GAZETA „FOAIA DIECEZANĂ” ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA
• Alic Daniel / Reșiţa - EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI ŞI MIŞCAREA NAŢIONALĂ DIN BANAT LA ÎNCEPUTUL PĂSTORIRII EPISCOPULUI MIRON CRISTEA
• Ionela Mengher /Alibunar - CRONICA FAMILIEI BOTA ÎN DOCUMENTE ISTORICE ŞI DE FAMILIE
• Nicolae Bocșan / Cluj-Napoca - UN MEMORIALIST BĂNĂŢEAN AL MARELUI RĂZBOI: PAVEL JUMANCA