Moderatori: Victor Neumann, Virginia Popovici

• Božidar Šekularac / Podgorica (Muntenegru) - VALAHII DIN PERIODICA ISTORICĂ
• Brândușa Juică / Vârșeț - SOCIETATEA DE LIMBA ROMÂNĂ DIN VOIVODINA 
LA CEAS ANIVERSAR
• Ileana Magda / Vârșeț - IMPORTANȚA LUI TEODOR ŞANDRU (1912-1993) LA 
PROMOVAREA CULTURII ROMÂNE ÎN SERBIA
• Laura Spăriosu / Novi Sad - ROMÂNCELE DIN VOIVODINA: POTENȚIAL, SPIRIT ŞI REALIZĂRI
• Maria Nenadici/ Novi Sad - EXPRESIONISMUL. TEME BLAGIENE ŞI POEZIA SÂRBĂ
• Ivana Janjić / Novi Sad - АROMÂNII - OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ
• Marinel Negru / Alibunar - MINORITĂȚILE NAȚIONALE ŞI RELAȚIILE INTERETNICE DIN BANATUL DE SUD 
• Nicu Ciobanu / Novi Sad - PIRAMIDA - ARHITECTURA UNUI CONCEPT IDENTITAR
• Cvetko Pavlović / Bar (Muntenegru) - AROMÂNII ÎN GRECIA
• Nina Spicijarić Paškvan / Rijeka (Croația) - VLAH CA O COMPONENTĂ A TOPONIMELOR PE TERITORIUL REGIUNILOR ISTRIA, KVARNER ŞI GORSKI
KOTAR
• Hana Lencović, Maja Polić / Rijeka (Croația) - MINORITATEA ROMÂNĂ DIN RIJEKA
• Claudia Andriţoi / Reșiţa - SISTEMUL DE PROTECŢIE A MINORITĂŢILOR STABILIT PRIN LIGA NAŢIUNILOR
• Dobrescu Mihail / Reșița - POSIBILITĂȚI PENTRU SOCIALIZARE MULTICULTURALĂ
• Cristian Rudolf, Mihai Vișan / Reșiţa - ETNICII GERMANI ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI AGRICOLE INTERBELICE ÎN BANATUL MONTAN
• Carmen Albert / Reșiţa - MEMORII ALE ROMÂNILOR DIN BANATUL IUGOSLAV
• Camelia Bugar, Zrenianin - PROIECTE EDITORIALE CAPITALE DESPRE ROMÂNII DIN VOIVODINA LA EDITURA ICRV
• Diana Ocolișan, Zrenianin - ROMÂNII DIN VOIVODINA, MIŞCAREA DEMOGRAFICĂ
• Virginia Popović / Novi Sad - SENTIMENTUL UNEI IDENTITĂŢI MULTICULTURALE
ŞI POSTMODERNISTE ÎN POEZIA LUI IOAN FLORA
• Victor Neumann / Reșița - TIMIŞOARA INTERBELICĂ: ÎNTRE “ETNICITATEA FICTIVĂ” ŞI SOCIETATEA DESCHISĂ - UN STUDIU DE CAZ PRIVIND ISTORIA URBANĂ A BANATULUI