Moderatori: Dumitru Jompan, Niţă Frăţilă

• Sanja Lazarević Radak, Mircea Măran / Belgrad / Vârșeț - UN BĂNĂŢEAN ÎN LUMEA ORIENTULUI TEODOR FILIPESCU – PRIMUL ETNOGRAF ROMÂN DIN BANATUL SÂRBESC
• Branko Kukurin / Rijeka (Croația) - OBICEIURILE LĂSATULUI DE SEC A JEIENILOR ŞI COMPLEMENTAREA LOR CU MEDIUL SLOVEN ŞI CROAT
• Gabriela Felicia Georgevici, Lavinia Elisabeta Popp / Reșiţa - FAMILIA BĂNĂŢEANĂ - PĂSTRĂTOARE ŞI PURTĂTOARE TRADIŢIONALĂ A CULTURII
• Felicia Andrioni / Reșița - DIMENSIUNI INTERCULTURALE ÎN BANAT
• Veronica Laura Demenescu / Timişoara - TIPOLOGII STRUCTURALE PREZENTE ÎN CATEGORIILE FOLCLORICE DIN BANAT
• Todor Ursu, Zrenianin - CONTRIBUŢIA MANIFESTĂRILOR FOLCLORICE LA PĂSTRAREA IDENTITĂŢII CULTURALE A ROMÂNILOR DIN VOIVODINA
• Alina Iorga, Zrenianin - MIŞCAREA CORALĂ LA ROMÂNII DIN BANATUL SÂRBESC
• Dumitru Jompan / Reșiţa - REFRENUL ÎN „CÂNTECUL PROPRIU-ZIS”
• Niţă Frăţilă / Novi Sad - REPERTORIUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ LA ROMÂNII DIN BANATUL SÂRBESC, SERBIA - PARTICULARITĂŢI, CONTINUITATE, INTERINFLUENŢE