Facultatea de Ştiinţe Administrative

Tel./Fax: +40 255 222634
e-Mail: decan_fsa(at)uem.ro 

Facultatea de Teologie, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei

Tel./Fax: +40 255 212924
e-Mail: decan_ftsse@uem.ro

Hartă